Algemene voorwaarden Stop Roken Zeeland

Hoe gaat Stop Roken Zeeland om met uw privacy?

 • Naam behandelaar: Carine Binnenmarsch
 • aangesloten bij Collectief Alternatief Therapeuten Vergoedbaar: BO nr. 62712021-09-30
  en Kwaliteitstherapeuten  BO nr.: CK62712021-09-30
  en Geschillencommissie Alternatief Therapeuten
 • Kamer van Koophandel nr 66907667
 • Voetreflex-totaal vestigingsnr 000035494042
 • Opgenomen in de zorggids van de verzekeraars
 • Opgenomen in het LRZA Landelijk Register voor Zorgaanbieders met SBI-code 86919 :Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
 • Opgenomen in het therapeutenkompas van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  klik hier
 • BTW-nummer:  NL 002326161B37

Klachtenprocedure

Voor de WWKGZ ben ik via mijn beroepsvereniging de CAT (collectief alternatief therapeuten) aangesloten bij GAT (geschillencommissie alternatief therapeuten) voor klachtafhandeling en bij TCZ voor het tuchtrecht.
Bent u niet tevreden van mij als therapeut en wilt u een klacht indienen, dan kunt u de procedure volgen zoals beschreven in deze link
(klachtenprocedure)